Tarieven

Tarieven

1 x per week Zumba 21,00 euro p/mnd
2 x per week Zumba 30,00 euro p/mnd
Gitaarles, 1 uur 25 euro per les
Bootcamp  5 euro per les
Losse Les zumba 10 euro
Strippenkaart (10 x) persoonsgebonden 70 euro
Gelieve de contributie op de 1e van de maand over te maken op NL39INGB0004502543 tnv Melanie in Motion. Vergeet niet uw voor en achternaam in de omschrijving te vermelden. Helaas hebben wij geen pinmogelijkheid!
Voorwaarden:
Een Zumba abonnement bij Melanie in Motion
is geldig voor 6 maanden.
Het zumba abonnement of een strippenkaart kan niet overgedragen
worden aan een ander, deze is persoonsgebonden.
Bij tussentijdse beëindiging blijft de
contributieverplichting gehandhaafd.
Het Opzegtermijn is 1 kalendermaand na dato en dient via de email te worden gedaan.
Tijdens schoolvakanties lopen de betalingen door. In de contributie zijn feestdagen en vakanties meeberekend. Contributie blijft maandelijks gelijk.