Inschrijven

Hoofdpunten van het lidmaatschap:

– Het lidmaatschap gaat u voor 6 maanden aan.  Na deze 6 maanden zal deze zonder opzegging omgezet worden naar onbepaalde tijd. Het lidmaatschap is dan per kalendermaand opzegbaar.

-Opschorting van het lidmaatschap of beeindiging binnen de 6 maanden om welke reden dan ook is niet toegestaan. Uw contributieverplichting blijft bij niet deelnemen ook gehandhaafd.

-Het lesgeld dient elke eerst van de maand betaald te zijn. Bij te late betalingen volgt een administratieve boete.

– Tijdens schoolvakanties lopen de betalingen door. Gedurende schoolvakanties is er een aangepast lesrooster maar nog steeds les.  In de contributie zijn feestdagen en school en zomervakanties meeberekend. Contributie blijft maandelijks door bovenstaande gelijk.

-Inhalen van lessen is mogelijk mits het inhalen in dezelfde maand plaatsvind.

– Strippenkaart is persoonsgebonden

Hier kunt u het inschrijfformulier downloaden en invullen.

Let op beide pagina’s dienen ondertekent en ingeleverd te worden

Inschrijfformulier (nieuw)
PDF-logo

Mutatieformulier (wijzigingen)
PDF-logo

 

Voor het openen van het bestand heeft u adobe reader nodig.

download hier