Inschrijven

Hoofdpunten van het lidmaatschap:

– Het lidmaatschap gaat u voor 12 maanden aan.  Na deze 12 maanden zal deze zonder opzegging omgezet worden naar onbepaalde tijd. Het lidmaatschap is dan per kalendermaand opzegbaar.

-Opschorting van het lidmaatschap of beeindiging binnen de 12 maanden om welke reden dan ook is niet toegestaan. Uw contributieverplichting blijft bij niet deelnemen ook gehandhaafd.

-Het lesgeld dient elke eerste van de maand betaald te zijn. Bij te late betalingen volgt een administratieve boete, zie algemene voorwaarden.

– Tijdens schoolvakanties lopen de betalingen door. Gedurende schoolvakanties is er een aangepast lesrooster maar nog steeds les.  In de contributie zijn feestdagen en school en zomervakanties meeberekend. Contributie blijft maandelijks door bovenstaande gelijk.

-Inhalen van lessen 1 x per week is mogelijk mits het inhalen in dezelfde maand plaatsvind. Daarna komt deze te vervallen.

– Strippenkaart is persoonsgebonden en dient in 4 maanden gebruikt te worden.

Hier kunt u het inschrijfformulier downloaden en invullen.

Let op beide pagina’s dienen ondertekent en ingeleverd te worden

Inschrijfformulier (nieuw)
PDF-logo

Mutatieformulier (wijzigingen)
PDF-logo

Voor het openen van het bestand heeft u adobe reader nodig.

download hier